Skip to main content

Uit onderzoek is gebleken dat de hybride warmtepomp gemiddeld 70% van de warmtevraag voor haar rekening neemt. De gasketel of mazoutketel springt pas bij als het erg koud is. Dit scheelt enorm in de stookkosten. De hybride warmtepomp is een bivalent systeem. Dit is een systeem waarbij de verwarmingsinstallatie werkt op een elektrisch aangedreven warmtepomp, die gecombineerd wordt met minstens één verwarmingssysteem op fossiele brandstoffen en een overkoepelende regeling. De hybride warmtepomp dekt de basis warmtevraag via een hoog aandeel in de gratis omgevingswarmte. Hiervoor onttrekt de buitenunit de warmte aan de buitenlucht en brengt deze via een compressor tot een aanvoertemperatuur van max. 55 °C. Door het hoge warmteaandeel via de hybride warmtepomp, wat vaak zelfs tot 80 % van de jaarlijkse warmtebehoefte is, zijn de werkingskosten ( de benodigde elektriciteit ) van het systeem bijzonder laag. De kosten zijn uiteraard afhankelijk van de temperaturen in de winter en ook de COP waarde van de warmtepomp speelt hierbij een belangrijke rol. COP is de verhouding tussen de geleverde energie (afgegeven warmte) en de gebruikte energie.

De warmtepompen van BIODOM ( all-electric en hybride ) hebben een hoge COP waarde, namelijk 4,74 tot 5,06. Zelfs de SCOP is hoog, namelijk 4,73 tot 5,01 . Dit is de COP waarde over een heel jaar genomen. Dit getal geeft aan wat de gemiddelde efficiëntie is, gemeten over het hele jaar.